Vandpolo Danmark

Dommerudvalget har udsendt en påmindelse og orientering til de danske vandpoloklubber om de nye skærpede udskiftningsregler, som blev introduceret i efteråret 2023 og trådte i kraft fra 1. januar 2024.

Det har vist sig, at ikke alle klubber er helt bekendte med de nye procedurer, der kræver særlig opmærksomhed af spillerne og trænerne under spillet.

Ifølge de opdaterede regler i ‘Competition Regulations’, skal enhver spiller eller målmand, der ønsker at blive udskiftet, forlade spillet gennem holdets udskiftningsfelt.

Udskiftningen kan kun finde sted, når den udgående spiller tydeligt er kommet op til vandoverfladen inden for udskiftningszonen og har givet håndslag over vandet til spilleren som bliver indskiftet.

Der er også tilladt at foretage en såkaldt ‘flyvende udskiftning’, hvor indskiftningen foregår fra bag den udvidede mållinje eller sidelinjen, såfremt banens opsætning tillader det, på ydersiden af sidebanetorvet.

Denne nye regel kræver dog også, at alle udskiftninger, uanset hvor på banen de foretages mens spillet er i gang, skal inkludere en tydelig håndkontakt (high-five) over vandet mellem den udgående spiller og indskifteren.

Hvis dette ikke overholdes, anses udskiftningen for at være ulovlig, og den indskiftede spiller vil blive straffet med en udvisning.

Regelændringen har til formål at standardisere udskiftningsprocessen og øge fair play, men det ser ud til, at ikke alle klubber er helt på det rene med de nye krav, skriver dommerudvalget.

Denne overgangsperiode har ført til forvirring og fejltagelser i flere første- og andendivisionskampe, hvilket har resulteret i uventede udvisninger og frustrationer, der unødigt har påvirket kampens gang.

Vandpoloklubber opfordres til nøje at gennemgå de nye regelsæt, implementere disse for at undgå yderligere straf og sikre, at alle spillere og trænere er bekendt med de korrekte procedurer for at opretholde spillets integritet og fairplay.